Voorwoord

Gebedsversoeke

Bybelstudie

Algemeen

Uitreikaksie

Gratis DVD's

Kontak

(Joh 8:32) En julle sal die waarheid ken, en die waarheid sal julle vrymaak.

Voorwoord

 

Dit is vandag Saterdag 20 Junie 2015. Ek en my vrou het gister van Bloemfontein teruggekom waar sy bestraling ontvang het die afgelope 2 weke vir 'n gewas aan haar brein. Sy het paar jaar gelede volle masektomie gehad weens kanker en het nou weer 'n gewas op haar brein gekry, alhewel dit nie dieselfde tipe kanker is nie. Die wonderlikheid daarvan is dat sy opnuut haar lewe aan die Here oorgegee het die week wat sy in die hospitaal hier in Welkom was en ons predikant het haar selfs groot gedoop op haar aandrang in die hospitaal!

Sy het die Here voorheen gedien maar het tot die besef gekom dat sy almal moet vergewe wat haar tenagekom het (voorheen wou sy niks weet nie) en ook gedoop word soos Jesus verlang (sy wou voorheen niks daarvan weet nie want sy was as baba gedoop). Die gevolg is dat sy nou straal van geluk, die Here met oorgawe aanbid, ywerig bybel lees en werklik vervul is met die heilige Gees! Ek glo dat die Here met haar is en haar gebede verhoor en so ook kan enigiemand wat smag na die Here en opreg is, dieselfde vreugde, vrede en geluk ondervind!

Sy het ook die aflgelope jare met depressie gesukkel. was op hope pille elke dag en deur God se genade het sy feitlik van al die pille ontslae geraak - slegs 1 pilletjie wat sy daagliks gebruik!

Joh 14:27 Vrede laat Ek vir julle na, my vrede gee Ek aan julle; nie soos die wreld gee, gee Ek aan julle nie. Laat julle hart nie ontsteld word en bang wees nie.

Toe ons in Bloemfontein was, het ek op die boek afgekom 'Die hemel is 'n werklikheid' wat my laat besef het dat Jesus reeds vir ons plek voorberei het in die hemel en dat Hy nie wil dat een van ons verlore moet gaan nie. Dit is 'n gawe wat Hy aan die skrywer gegee het om die boek te skryf. Elkeen van ons het 'n gawe om God te dien....ek het ondervinding in die ontwerp van webblaaie (alhoewel beperk) en ek glo Hy het dit vanoggend op my hart gesit om een vir Hom te ontwerp sodat ek daardeur sy vrede en geluk aan almal kan oordra.

Deur die webblad wil ek verskeie afdelings dek asook 'n gebedsgroep stig waar almal wat probleme het deur die webblad kan laat weet, waarna U en ek namens hulle kan bid. Die gebed het groter krag as wat ons dink - die bybel s die volgende oor gebed:

Mat 21:22 En alles wat julle in die gebed vra, sal julle ontvang as julle glo.

Rom 12:12 verbly julle in die hoop; wees geduldig in die verdrukking; volhard in die gebed.

Fil 4:6 Wees oor niks besorg nie, maar laat julle begeertes in alles deur gebed en smeking met danksegging bekend word by God.

Kol 4:2 Volhard in die gebed en waak daarin met danksegging;

Jak 5:15 En die gebed van die geloof sal die kranke red, en die Here sal hom oprig. Selfs as hy sonde gedoen het, sal dit hom vergewe word.

1Pe 3:12 Want die o van die Here is op die regverdiges en sy ore tot hulle gebed, maar die aangesig van die Here is teen die kwaaddoeners.

Mat 18:20 Want waar twee of drie in my Naam vergader, daar is Ek in hul midde.

(Jak 5:16) Bely mekaar julle misdade en bid vir mekaar, sodat julle gesond kan word. Die vurige gebed van n regverdige het groot krag.

Let asb ek gebruik die ou vertaling - die nuwe vertaling het te veel verse weggelaat en verander.

Baie dankie dat U my webblad besoek - mag dit vir U vrede en geluk in Jesus gee - niks is vir Hom onmoontlik nie!

Maranata - kom gou Here!

(Opgedra aan my Vroutjie Ammie en onse Here Jesus Christus.)

 

 

Webblad Besoeke